Walnoot

Kennisoverdracht notenbomen in productiesystemen

Kern van het project is kennisoverdracht en het leren van (praktische) vaardigheden op het gebied van notenteelt.

Aangevraagd door
CropEye

Korte beschrijving
De kennisoverdracht en het leren van (praktische) vaardigheden op het gebied van notenteelt, moet de ondernemer kennis en kunde geven om goed met de notenteelt aan de slag te gaan en het een onderdeel te laten worden en zijn van zijn eigen bedrijfsvoering waardoor een robuuster duurzamer natuurvriendelijker landbouwsysteem ontstaat.

Wat levert het op
Uiteindelijk doel: ondernemers die voldoende kennis hebben om te kunnen en durven te starten met notenteelt.

Meer informatie
Ton Baltissen
www.cropeye.nl

Looptijd
September 2019 tot en met mei 2021