maatlat schoon erf

Maatlat ERF SMK-certificering

LTO Noord/LTO Nederland wil een Maatlat Erf ontwikkelen. Een Maatlat Erf is een gecertificeerd erf waarvan de emissies tot nul zijn gereduceerd.

Het verwerven van een erfcertificaat kan agrarische ondernemers fiscale voordelen (VAMIL/Mia) en subsidiekansen bieden zoals bijdragen uit POP3. Ook wordt voldaan aan regelgeving omtrent erfemissies. Vervolgens wordt daarmee voldaan aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn.

Met dit project wil men de verontreiniging van oppervlaktewater belangrijk verminderen en de waterkwaliteit verbeteren, bedrijven in maximaal 5 jaar adequate erfmaatregelen laten nemen ten aanzien van erfafspoeling. 

LTO Nederland werkt in dit project samen met Brooswater BV en de Stichting Milieukeur (SMK). Ook wordt samengewerkt met waterschappen, drinkwaterbedrijven en projectorganisaties.

Nieuwsberichten: