Naar een duurzame koolteelt

Het ontwikkelen van kansrijke robuuste teeltsystemen voor een duurzame koolteelt

2017
Het consortium: Telersvereniging RoDeKo, Vollegrondsgroente.net, Universiteit van Amsterdam, Greenport Noord Holland Noord en Proeftuin Zwaagdijk willen een aantal kansrijke robuuste teeltsystemen voor een duurzame koolteelt opleveren.

Deze teeltsystemen bestaan uit de onderdelen weerbaardere rassen, geïnduceerde plantweerbaarheid door biostimulanten, waarschuwingssystemen en het gebruik van natuurlijke vijanden en biologicals. 

Dit driejarige project sluit hierbij aan en richt zich op het verzamelen van resultaten en daarmee kennis van diverse lopende projecten, het demonstreren en er over communiceren.

Dit gebeurt onder meer op basis van een tweetal innovatie projecten namelijk: signalering-/loktechnieken van insecten en natuurlijke vijanden in de koolteelt en  geïntegreerde bestrijding in de koolteelt met behulp van IPM (Integrated Pest Management).

Nieuws over dit project