Natuurlijke Kleurstoffen uit Tagetes

De eindconclusies van het project Verwaarden Tagetes in 2014 zijn de basis voor de volgende fasen in dit project.

2015
Dit haalbaarheidsproject is een voorbereiding op een veldproef op pilotschaal in de zomer /najaar 2015. Hoofddoel in deze fase is de ontwikkeling van zaad tot foodonderdeel. Ook de teelt en oogstwijze, bloemenopslag, droog-, maal- en zeeftechniek, voeder- en andere toepassingen en analyse van Luteinegehalten komen daarbij in beeld. 

De veldproef richt zich op de schakels in de keten, de teelt, de oogst, de opslag, processing van bloem tot Luteine, vermarkting en snelle analyses. In Nederland voortgebrachte Luteine biedt kansen voor nieuwe producten en afzetketens zowel voor de agrosector als de voeding en gezondheidszorg. Positieve effecten en voorwaarden om de teelt van Tagetes rendabel te kunnen inzetten voor de aaltjesbestrijding en te komen tot een nieuw verdienmodel mede dankzij het feit dat Tagetes als vergroeningsgewas wordt aangemerkt bij het GLB. 

Het project zal kunnen bijdragen aan de teelt voor meer gebruik van natuurlijke kleurstoffen in de Foodmarkt en de behoefte aan leveringszekerheid bij afnemende bedrijven. Bij de uitvoering van het project zijn het Hilbrandslaboratorium te Wijster en New Business te Driel betrokken.