Ontwikkelbudget Consumptie Aardappel Academie

LTO Noord wil In samenwerking met ZLTO en LLTB een Consumptie Aardappel Academie opzetten, mede naar het voorbeeld van de Pootaardappel Academie, die veel draagvlak kent bij met name jonge ondernemers.

De consumptieaardappelsector en -teler wordt geconfronteerd met een aantal (toekomstige) knelpunten, die mogelijk met een telerskennisplatform als de Consumptie Aardappel Academie aangepakt kunnen worden.

Het accent moet komen te liggen op het in samenwerking met verwerkers, toeleveranciers en onderzoek en onderwijs op zoek gaan naar nieuwe kennis en naar (innovatieve) mogelijkheden.