Ontwikkelingsbudget Sensortechnologie Graslandbeheer

Gebiedscoöperatie Westerkwartier, waarvan drie Agrarische Natuurverenigingen, AOC Terra, Staatbosbeheer en Landschapsbeheer Groningen deel uitmaken, wil een meerjarig uitvoeringsprogramma ontwikkelen gericht op duurzaam graslandbeheer met behulp van sensortechnologie.

Bij de uitvoering wordt samen met ondernemers uit het Westerkwartier sensortechnologie toegepast in samenhang met melkveehouderijsector, natuur en landschapsbeheer, waterbeheer, recreatie en toerisme en burgers/consumenten.

De verwachting is dat met sensortechnologie de grasopbrengst verhoogd kan worden. Ook kan de technologie worden ingezet bij weidevogelbeheer, beweiding van natuurterreinen en weidegang in combinatie met melkrobots.

De (door)ontwikkeling van melkveebedrijven in het Westerkwartier kan met de uitvoering van het project worden ondersteund.