Plan van aanpak Natuurlijke geboortes Dikbillen

De vakgroep LTO Vleesveehouderij wil samen met de Vereniging Nederlands Stamboek Verbeterd Roodbont Vleesvee, Belgisch Witblauw Stamboek, CRV en KNMvD een plan van aanpak opstellen voor het verhogen van het aantal natuurlijke geboortes in de Nederlandse Vleesveesector.

Mede aanleiding is de wens tot het terugdringen van keizersneden (nu 85-90%) met draagvlak in de keten en maatschappelijke organisaties.
In 2018 wil de staatssecretaris evalueren of een erkend fokprogramma afdoende is. Op de achtergrond dreigt een fokverbod voor de rassen Belgisch Witblauw (BWB) en Verbeterd Roodbont (VRB).

Doel van het project is met behulp van (gedane) projecten, zoals Natuurlijke Luxe en diverse onderzoeken, een afgebakend en gedragen plan van aanpak te krijgen met realiseerbare doelen en meetbare resultaten.