Plant-e planvorming elektriciteitsproductie veenweidegebied

Onderzoek of de technologie van energieopwekking in waterverzadigde bodems ook grootschalig op veengrond toepasbaar is.

Aangevraagd door Plant-e

Korte beschrijving
In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat het mogelijk is in waterverzadigde bodems energie op te wekken door gebruik te maken van de groei van planten. Deze technologie wordt door het bedrijf Plant-e toegepast in uiteenlopende projecten. Vraag is of deze technologie ook grootschalig op veengrond toepasbaar is. Energieproductie zou dan mogelijk de nadelige effecten van de hoge grondwaterstand zou kunnen compenseren. Minder snelle bodemdaling en reductie van methaanemissie uit de bodem zijn effecten die dan haalbaar zouden kunnen zijn.

Het betreft een ontwikkelbudget om een goede analyse vooraf te maken van de kansen van toepassen van deze methodiek.

Wat levert het op
Indien er voldoende draagvlak blijkt te zijn, kan dit ontwikkeltraject resulteren in een gedragen projectplan.

Meer informatie
Plant-e, Marjolijn Helder
www.plant-e.com

Looptijd 15 juni – 15 september 2019