Pootgoedtelers leren van elkaar

De pootaardappelteelt stelt steeds hogere eisen aan kwaliteit en management.

Pootgoedtelers weten door intensief met elkaar kennis uit te wisselen actief in te spelen op veranderende omstandigheden en optredende knelpunten. Hoe ze dat doen en wat de academie voor u kan betekenen leest u op Pootaardappel academie.