Blauw afval, groene waarde

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de garnalenresten (chitine) gebruikt kunnen worden in de teelt van pootaardappelen en bloembollen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de garnalenresten (chitine) gebruikt kunnen worden in de teelt van pootaardappelen en bloembollen.

Duurzame recycling

Uit de pilots moet een praktische en economisch haalbare werkwijze komen, die bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw in het Waddengebied. Hiermee wordt een reststroom uit de visserij op duurzame wijze ingezet voor de landbouw.

Projecten LTO Noord is mede-initiatiefnemer van dit project en verzorgt projectmanagement en communicatie in nauwe samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord en het Waddenfonds. Neem voor meer informatie contact op met Projecten LTO Noord.