Bart Gussinklo

Samen werken aan natuurinclusieve landbouw Achterhoek

Dit project richt zich op het overdragen van kennis aan agrariërs in de Achterhoek op het gebied van natuurinclusieve landbouw en het bieden van begeleiding in de toepassing van deze kennis op hun agrarische bedrijf.

Aangevraagd door LTO Noord

Korte beschrijving
Dit project richt zich op het overdragen van kennis aan agrariërs in de Achterhoek op het gebied van natuurinclusieve landbouw en het bieden van begeleiding in de toepassing van deze kennis op hun agrarische bedrijf. Een en ander in verbinding met de Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

Wat levert het op

Deelnemers krijgen hierdoor inzicht in de principes en mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw en passen dit direct toe in de praktijk. ln het project wordt helder waar de 'natuurinclusieve kansen' op hun bedrijf liggen. Denk aan efficiëntere benutting van input, minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, natuur en biodiversiteit in relatie tot bodem en water. Het toepassen van maatregelen leidt tot een duuzamere bedrijfsvoering voor de landbouwer waar ecologische en economische aspecten rendabel worden geïntegreerd.

Meer informatie
LTO Noord, Margo Meijerink
www.ltonoord.nl

Looptijd
Oktober 2019 tot december 2021