Erfafspoeling waterschapsbestuur

Schoon erf, schoon water

Schoon erf, schoon water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner water.

Voldoende en schoon water is een groot goed waarop we zuinig moeten zijn. Water vormt immers een belangrijke bron van ons bestaan. Zonder water groeien gewassen niet en ook mens en dier hebben het broodnodig om te kunnen overleven. De kwaliteit van ons oppervlaktewater kan en moet de komende jaren verbeteren en boeren kunnen daaraan bijdragen. In Friesland gaan melkveehouders daarom samen met het Wetterkip Fryslân actief werken aan schoner water 

Project Schoon erf, schoon water 
Op 4 oktober 2016 is een grootschalig project gestart om dit te bereiken. Het project heeft de naam Schoon erf, schoon water. Alle melkveehouders in Friesland worden hiervoor benaderd. Een schoon erf heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Boeren kunnen daar veel aan doen. Erfafspoeling is één van de oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Met het regenwater spoelen er stoffen in de sloten die een nadelig effect hebben op de kwaliteit van het water. Met een paar effectieve, en vaak simpele, maatregelen op het erf is dit grotendeels te voorkomen. Denk hierbij aan het plaatsen van opvangputjes op de juiste plaatsen of speciale opvangplekken in de sleufsilo’s. Er zijn veel verschillende oplossingen mogelijk die niet altijd hele grote investeringen vragen en waarvoor een bijdrage in de kosten beschikbaar is. 

Met adviseurs op zoek naar een maatwerkoplossing!
Samen met adviseurs van zowel het Wetterskip  Fryslân als de landbouw kijken de deelnemende melkveehouders naar oplossingen op hun eigen erf. Deze oplossingen worden door de adviseur in kaart gebracht. Melkveehouders zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren er van. Voor de deelnemers aan het project is een stimuleringsbijdrage beschikbaar. 

Wilt u meer informatie? Kijk op www.schoonerfschoonwater.frl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor het project!