Smart Farmer Grid

LTO Noord streeft naar slimmere energienetwerken (Smart Grids) om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke en economische wens energie/elektriciteit op regionaal niveau te produceren maar er ook zuiniger mee om te gaan.

Ook wordt gestreefd naar energieneutrale bedrijven te komen. Dit vraagt om aanpassingen van de infrastructuur. Daarbij geldt dat de kwaliteit van het elektriciteitsnet te wensen overlaat.

Dit project beoogt de realisatie van Smart Farmer Grids binnen handbereik te brengen door knelpunten in beeld te brengen en oplossingen aan te dragen. Bij oplossingen wordt gedacht aan bijvoorbeeld het verzwaren van het net, maar ook aan besparingen van energie op bedrijven.

Het project heeft een voorbeeldfunctie voor andere gebieden in Nederland.

Nieuwsberichten over dit project: