Smart Farming Grid 2

Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet.

Door de energietransitie naar kleinschalige, decentrale opwekking van duurzame energie en door groei van de bestaande bedrijven, ontstaat een grilliger aanbod- en vraagpatroon van elektriciteit. Zon en wind zijn namelijk niet te sturen en lastig te voorspellen. Wij zien bijvoorbeeld steeds vaker bij leden dat de omvormer zichzelf uitschakelt, wanneer de energieproductie van zonnepanelen maximaal is en het net de grote toestroom van energie niet kan verwerken. Het project Smart Farmer Grid 2 onderzoekt in drie regionale netwerken in Groningen naar de mogelijkheden om het energiepatroon in een landelijk netwerk te optimaliseren. Hierbij werken LTO Noord, Enexis en Rijks Universiteit Groningen en L'orèl Consultancy B.V samen.

Doel project
Het doel van het project Smart Farmer Grid 2 is om door het opzetten van een smart farmer grid netverzwaring te voorkomen en ervoor te zorgen dat de netten in de toekomst voldoen aan de wensen en eisen van u als agrarisch ondernemer. Als u en andere naburige agrarische bedrijven investeren in energiebesparing, - opwekking  of aanpassingen in de afname en levering, hoeft de netbeheerder niet te investeren in netverzwaring en bespaart ze daarmee veel geld. LTO Noord wil dat een deel van het voordeel terechtkomt bij de ondernemers die geïnvesteerd hebben om netverzwaring te voorkomen. Op dit moment kan dat niet omdat de Elektriciteitswet dit niet toelaat. Er bestaat bovendien een kans dat de saldering per 2020 verdwijnt of grondig aangepast wordt, waardoor bedrijven meer van de eigen opgewekte energie op het bedrijf willen opslaan om het op een later moment te gebruiken.
 
Beslismethodiek
Wij gaan onderzoek doen naar alle relevante factoren, wat uiteindelijk resulteert in een beslismethodiek voor de netbeheerder. Dit doen we mede door:

  • Het uitzetten van een brede landelijke enquête onder agrariërs in de landelijke gebieden. Wat heeft u als agrarisch ondernemer nodig bij energielevering en –afname?
  • Het opstellen van een energieprofiel van de bedrijven in de drie regionale netwerken. Meerdere vragen moeten hierbij beantwoord worden, zoals wat de stroombehoefte is van afnemers, welke energiebesparingsmogelijkheden er zijn en wat het stroomnet aan kan.
  • Daarnaast zal het project leiden tot een uitgebreide catalogus aan praktijkvoorbeelden, nieuwe business cases en adviezen voor wetgevers/beleidsmakers.