taskforce korte keten

Taskforce Korte Keten

De Taskforce Korte Keten bundelt kennis, inzichten, data en ervaringen van partijen, waardoor samenwerking wordt gestimuleerd en men leert van elkaars ervaringen. De Taskforce streeft er naar om in gezamenlijkheid – door krachten te bundelen – knelpunten aan te pakken.

Korte beschrijving
Nederland kent volop korte voedselketens: initiatieven die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor producenten en meer verbinding tussen boeren en stedelingen. Deze korte keteninitiatieven lopen echter vaak tegen dezelfde obstakels aan, vooral als ze beginnen te groeien. Ieder initiatief moet zelf weer opnieuw het wiel uitvinden. En daarom blijft het bereik van deze initiatieven klein, zeker ten opzichte van de retail. De Taskforce Korte Keten wil dit verbeteren door samenwerking en kennisdeling op landelijk niveau te faciliteren.

Wat doet de Taskforce?
De Taskforce Korte Keten is opgericht als een hub waar kennis, data en inzichten over korte voedselketens bij elkaar komen. Het doel is om de belangrijkste obstakels voor korte keteninitiatieven weg te nemen, waardoor macht in de voedselketen beter wordt verdeeld. Die obstakels blijken namelijk voor ieder afzonderlijk korte keteninitiatief weer op te spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om logistieke moeilijkheden, vraagstukken rondom data en terugkerende vragen over multi-channelverkoop.

De Taskforce wil kennis, inzichten, data en ervaringen bundelen zodat initiatieven in staat zijn op te schalen, meer impact te bewerkstelligen en de voedseltransitie te versnellen. Dit doet de Taskforce samen met ondernemers in het veld. In mei 2019 is de Taskforce gestart met een RegioTour door Nederland. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot drie programmalijnen: logistiek, multi-channel benadering en data. Per programmalijn delen tien tot vijftien korte ketenondernemers hun kennis en werken ze samen om de overkoepelende vraagstukken op te lossen.

Wat levert het op?
• Een organisatiestructuur en contactpunt voor korte ketenondernemers.
• De Taskforce Korte Keten is vindbaar en nationaal bekend door een goed communicatieplan.
• Agrarisch ondernemers weten de Taskforce Korte Keten te vinden en beoordelen deze als een toegevoegde waarde.

LTO Noord Fondsen
LTO Noord Fondsen is medefinancier van de Taskforce Korte Keten en levert een in-kind inzet vanuit Projecten LTO Noord.

tkk_logo_geel@3x

Meer informatie

Bart Kraaijvanger, ZLTO
www.zlto.nl

www.taskforcekorteketen.nl

Looptijd: November 2018 t/m december 2019