Urban Dairy

Beladon wil onder andere in samenwerking met Horecaondernemer Eten uit je Eigen Stad, Courage, Melkveehouder(s) Midden Delfland, Gemeente Delfland, Hoge School in Holland, Havenbedrijf Rotterdam met het bestaande Koeientuinconcept, de zogenaamde Drijvende Koeientuin in de Merwe4Haven in Rotterdam realiseren.

De Drijvende Koeientuin/Zuivelboerderij wordt gerealiseerd op een ponton, waar met 40 melkkoeien dagverse zuivel wordt geproduceerd.

De Drijvende Koeientuin huisvest in de toekomst ook een mini-zuivelverwerkingseenheid, een voerproductieruimte en mestverwerkingsruimte. Daaraan wordt ook een educatief centrum gekoppeld.

Het centrum beoogt de consument voor te lichten over het systeem van zuivelproductie en hen zuivelproducten  te verkopen. Nu niet op basis van ‘Kom naar het platteland’, maar ‘Wij komen naar de stad’.

Daarnaast zien de initiatiefnemers kansen het drijvende koeientuinconcept te exporteren en kan het complex een rol spelen bij de World Dairy Summit voor zuiveldeskundigen die in 2016 in Rotterdam wordt gehouden.

Nieuwsberichten