Walnoot

Verkenning Notenteelt

LTO Noord regio Oost wil de mogelijkheden en kansen van notenteelt in Oost Nederland/Gelderland onderzoeken.

Er worden kansen gezien om de teelt van onder meer walnoten e.d. te (her)introduceren, te professionaliseren en daarmee op diverse terreinen qua duurzaamheid te scoren.
Enerzijds liggen er kansen in de markt qua afzet, anderzijds combineert de teelt met bijv. het houden van buitenkippen en heeft het een toegevoegde waarde voor het toerisme. 

Met dit project wil men de diverse aspecten van de notenteelt inventariseren en de kansen in beeld te brengen. Betrokken zijn ondernemers en diverse andere instanties zoals WUR, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Meer nieuws over dit project: