Vruchtbare Kringloop Achterhoek

LTO Noord Gelderland heeft samen met Friesland Campina, ForFarmers, Waterschap Rijn en IJssel, De Vries Projectregie (Carel de Vries) en Projecten LTO Noord het project Vruchtbare kringloop Achterhoek uitgewerkt.

Het project beoogt de regio Achterhoek te positioneren als duurzame regio, die voorop loopt op het gebied van kringloop-landbouw en duurzaam water- en bodembeheer.

Het project rust op vier pijlers: implementatie van de kringloopwijzer, inzet van mestverwerkingsproducten, cross sectorale kringlooplandbouw en bodemkwaliteit. Breed wordt samengewerkt met partijen/projecten, die in de regio een positie/ naam hebben (De Marke, WUR, Koeien en Kansen, CRV, Accountantsbureaus, Diervoederleveranciers, Vitens, BLGG, Loonwerkers, Agrowin e.a.). 

Het project probeert 250 (BEX) bedrijven in het project te betrekken, die gaan werken met de kringloopwijzer en deze gaan gebruiken voor toepassing en verbetering van mestproducten, bodemkwaliteit en mineralenbenutting.

Nieuws: