Vruchtbare Kringloop Noord Holland

LTO Noord Noord Holland wil samen met WUR, Projecten LTO Noord, Agrifirm Exlan en Flynth de kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord Holland stimuleren.

2016
In het beoogde project wordt samenwerken tussen agrarische sectoren en kringlooplandbouw op bedrijfsniveau centraal gesteld met als doel het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van milieubelasting en het stimuleren van duurzame economische groei in de regio.

Doel is onder andere 8 aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen sectoren in beeld te brengen. Voor deelnemende bedrijven zijn verbeterplannen opgesteld, effecten van samenwerking zijn in beeld gebracht, kennis en ervaring is overgebracht aan alle agrariërs en anderen.

Nieuws: