Melkvee

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

Sluiten van kringlopen
Dankzij deelname aan het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland doen melkveehouders uit Groningen, Friesland en Drenthe ervaring op hoe ze hun mineralen op bedrijfsniveau beter kunnen benutten en kringlopen te sluiten. Hiermee verminderen de deelnemers de uitstoot van stikstof en fosfaat en verbeteren ze de bodemvruchtbaarheid en dus hun bedrijfsrendement. 300 melkveehouders uit de drie noordelijke provincies krijgen de gelegenheid om deel te nemen.


Concrete handvatten

Door aan studiegroepen van het project Vruchtbare Kringloop deel te nemen, krijgen deelnemers concrete handvatten om de bedrijfsvoering te innoveren en te sturen op fosfaatefficiëntie. De kosten van deelname aan de Vruchtbare Kringloop verdienen de deelnemers snel en vele malen terug.


Over het project

In het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) werken LTO Noord, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Wetterskip, Vitens, WUR, Countus en DLV samen met de deelnemende melkveehouders in Groningen, Friesland en Drenthe. De projectcoördinator is in handen van Projecten LTO Noord.


Kijk voor meer informatie op
www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl

Nieuws over dit project: