Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) Drenthe

Cofinanciering van een POP3-aanvraag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (Drenthe).

Aangevraagd door LTO Noord

Korte beschrijving
Dit project betreft de cofinanciering van een POP3-aanvraag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (Drenthe). De hoofddoelstelling van het project VKNN Drenthe is het creëren van bewustwording en het overbrengen van kennis bij melkveehouders over de mogelijkheid om de Kringloopwijzer te gebruiken als managementinstrument. Ook krijgen zij kennis over de juiste toepassing van bedrijfsmaatregelen om de stap te zetten naar een meer gesloten kringloop.

Wat levert het op
Indien deze POP3-aanvraag medio september 2019 gegund wordt, wordt gestart met de uitvoering van het project.
Per studieseizoen zullen ongeveer 50 Drentse melkveehouders in vijf studiegroepen deelnemen. In het project gaat het om twee studieseizoenen, in totaal ongeveer 100 melkveehouders in 10 groepen.
Door het creëren van bewustwording en het overbrengen van kennis over de KLW als managementinstrument bij melkveehouders kunnen zij uiteindelijk aan de slag met maatregelen op het gebied van kringlooplandbouw en kunnen zij deze op de juiste manier op bedrijfsniveau implementeren en uitvoeren.

Meer informatie
LTO Noord, Niels Tienstra
www.ltonoord.nl

Looptijd 1 oktober 2019 t/m 31 december 2021