Vruchtbare Kringloop Overijssel

LTO Noord afdeling Vechtdal is deelnemer van het VKO welke succesvol  is opgestart in 2015 met 250 deelnemers. Dit jaar krijg het project een vervolg van drie jaar en momenteel hebben we 400 ingeschreven bedrijven.  We kunnen en willen graag opschalen naar 500 deelnemers. Wilt u ook kennis en kunde vergaren over vee, bodem, mest, gewas  en de kringloopwijzer voor een zo’n optimaal mogelijke bedrijfsvoering meld u zich dan aan bij ons of bij projectleider  Bert Muller: bmuller@projectenltonoord.nl

We hebben een goede subsidie kunnen ontvangen waardoor uw kosten slechts € 150,= per jaar zijn.
Voor meer info zie www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl