Vruchtbare Kringloop Overijssel Kennisdelen Schoon Water

Het ontwikkelen van een projectplan voor kennisdelen binnen de Vruchtbare Kringloop Overijssel dat ingediend kan worden voor een subsidieregeling van de provincie Overijssel.

Aangevraagd door LTO Noord, Projecten LTO Noord

Korte beschrijving
Het ontwikkelen van een projectplan voor kennisdelen binnen de Vruchtbare Kringloop Overijssel dat ingediend kan worden voor een subsidieregeling van de provincie Overijssel. Het te ontwikkelen projectplan moet gericht zijn op het verdiepen van kennis bij de huidige voorlopersgroep, verbreden van onderwerpen binnen de volgersgroep die al betrokken zijn, verbreden van het netwerk met nieuwe melkveebedrijven en verbreden van het netwerk met akkerbouwers.

Wat levert het op
Een projectplan met draagvlak bij boeren en dat bijdraagt aan de visie van LTO Noord. Concrete doelen in zo’n plan:

  • Er zijn 10 kennisgroepen melkveehouderij actief met elk 10 deelnemers, zij hebben 8 bijeenkomsten gehad.
  • Er zijn 10 reguliere studiegroepen melkveehouderij actief met elk 12 deelnemers, zij hebben 8 bijeenkomsten gehad.
  • Er zijn 10 start me up groepen melkveehouderij actief met elk 12 deelnemers, zij hebben 8 bijeenkomsten gehad.
  • Er zijn 4 start me up groepen akkerbouw actief met elk 12 deelnemers, zij hebben 8 bijeenkomsten gehad.
  • Er zijn 24 themabijeenkomsten georganiseerd door heel Overijssel met minimale deelname van 20 agrariërs per bijeenkomst.

Meer informatie
LTO Noord, Margo Meijerink
www.ltonoord.nl

Looptijd
2019 – 2022 (geldt voor te ontwikkelen projectplan)

VKO