Waterpark Zuid-Holland

In Waterpark Zuid-Holland staat eigenaarschap van grondeigenaren en –gebruikers centraal bij het onderzoek naar succesvolle businesscases met synergie van landbouw, natuur, recreatie en waterbeheer.

Met Waterpark Zuid-Holland wil LTO Noord ruimte maken voor innovatie en gebruik maken van lokale initiatieven en ideeën voor opgaven rondom het beheer van landschap, water, natuur, duurzame voedselproductie, recreatie en toerisme en alle andere vormen van landgebruik. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van regionale voedselketens en de biodiversiteit, versterking van de sociale cohesie in het landelijk gebied en nieuwe verbindingen met de stad.

Nieuws en blogs:

Update mei 2020
Het project is inmiddels afgerond. De verbindingen die zijn gelegd en de kennis die is opgedaan hebben hun vruchten afgeworpen. Zowel de ondernemers rond de Kagerplassen als rond Ouddorp verwachten hier de komende tijd zeker nog hun voordeel mee te kunnen doen. 


Benieuwd naar de ideeën, welke maatregelen er zijn besproken en waar de kansen en mogelijkheden liggen om het Waterpark daadwerkelijk gestalte te geven? Dit en meer is terug te vinden in de brochure van Waterpark Zuid-Holland

  

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Meer weten over dit project? Neem contact op met Tamar de Jager via tdjager@projectenltonoord.nl