1. Tijdens de LTO Noord ledendag Overijssel en Gelderland werd door trendwatcher Adjiedj Bakas een oproep gedaan om mee te werken aan de opzet van een Farm & Food Channel, zoals dat in Brazilië al bestaat.

 2. Bewust Natuurlijke Luxe

  LTO Noord Fondsen

  Het project Bewust Natuurlijk Luxe is van start gegaan. Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten. Er ligt een mooie uitdaging voor Projecten LTO Noord in dit project waarin informatie ...

 3. Bodemgebruik moderne landbouw

  LTO Noord Fondsen

  Twee akkerbouwers in de Veenkoloniën, die de ervaring hebben dat de kwaliteit van de bodem door allerlei oorzaken afneemt, hebben samen met het Hilbrandslaboratorium een praktijkonderzoeksproject geformuleerd.

 4. Stichting Veldleeuwerik en CAH Vilentum hebben het plan samen met andere organisaties en instellingen in Flevoland de samenwerking in de grondgebonden landbouw door nauwe samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders in Flevoland te bevorderen.

 5. Grondig boeren met Mais

  LTO Noord Fondsen

  Aanleiding voor het project is de achteruitlopende kwaliteit van de bodem bij de snijmaisteelt, met name bij continuteelt. Dit uit zich in een lager organisch stofgehalte van de bodem, een slechtere bodemstructuur en een verhoogde druk van ziekten en plagen. Dit zorgt in de toekomst voor lagere ...

 6. Drents Collectief

  LTO Noord Fondsen

  Het Drents Collectief is een volledige samenwerking tussen LTO Noord en de ANV Drenthe.

 7. Compostmeer

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord regio West heeft het plan samen met andere actoren zoals het Hoogheemraadschap HHNK, STOWA, Landelijk Milieuoverleg Bloembollen, KAVB en gemeente Schagen in een gebied nabij Petten het project Compostmeer in uitvoering te brengen.

 8. LTO Noord Gelderland wil in het kader van het landelijke Deltaplan Agrarisch Water, dat door LTO Nederland tot stand is gekomen, in haar werkgebied komen tot realisatie van de wateropgaven.

 9. De Food Council Rotterdam, waarin ook LTO Noord Zuid Holland / A.Verhorst is vertegenwoordigd, wil in het kader van haar visie Stimuleren van stasdlandbouw in en om Rotterdam een project inhoudende een verkennend onderzoek naar de kansen van opschaling van korte voedselketens rond Rotterdam ...

 10. Het Groninger Verdienmodel

  LTO Noord Fondsen

  LTO Noord Groningen wil samen met de Natuur en Milieufederatie een Verdienmodel uitwerken op basis van een besluit van Provinciale Staten d.d. 20 maart 2013. Het doel is door dialoog tot een convenant te komen waarin ontwikkelingsruimte voor de landbouw gekoppeld wordt aan Het Groninger ...