1. LTO Noord Glaskracht wil in Zuid Holland tekortkomingen in de grond en financieringsmarkt oplossen en 4/6 concrete doorbraken vanuit de ondernemers in moderniseringstrajecten ontwikkelen.

 2. LTO Nederland Vakgroep Varkenshouderij wenst een label te ontwikkelen, waarmee individuele bedrijven aan werknemers kunnen laten zien, dat er sprake is -van beleid gericht op en streven naar– goed werkgeverschap op het bedrijf.

 3. Haalbaarheidsstudie Quinoa

  LTO Noord Fondsen

  Een groep gangbare en biologische akkerbouwers wil in samenwerking met DLV Plant, Loonbedrijf Kremer, Kuijten B.V. en WUR een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de teeltmogelijkheden, verwerking en afzet (keten) van quinoa in Nederland.

 4. Greenport Aalsmeer

  LTO Noord Fondsen

  Greenport Aalsmeer heeft haar deelnemers, waaronder LTO Noord Glaskracht / LTO Noord, bereid gevraagd voor financiering van haar activiteiten voor de jaren 2016-2020.

 5. LTO Noord Glaskracht gaat in samenwerking met Projecten LTO Noord een onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid instellen en naar de bruikbaarheid van CO2 uit vergistingsinstallaties in Oost-Overijssel waaronder Coevorden / Hardenberg.

 6. Bolcoating

  LTO Noord Fondsen

  Het consortium Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Incotec, PPO en Proeftuin Zwaagdijk hebben het initiatief genomen bloembollenplantgoed te coaten als alternatief voor bijvoorbeeld boldompeling om schimmelaantastingen te voorkomen c.q. te beperken.

 7. Extra inzet LTO DAW

  LTO Noord Fondsen

  LTO Nederland/LTO Noord hebben in samenwerking met het Kadaster voor 2014-2015 in het kader van POP3 afgesproken 30 aanvragen DAW-gebiedsprojecten en 5 tot 10 DAW-sectorprojecten in te dienen.

 8. Be good and sell it

  LTO Noord Fondsen

  LTO Nederland heeft samen met WUR (LEI en Livestock Research), Natuur & Milieu en True Food Projects een project ontwikkeld om meer toegevoegde waarde van het product te realiseren na doorvoering verduurzaming op veehouderijbedrijven.

 9. Stichting de Gouwe Wiericke wil het project Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden vervolgen en opschalen naar een groter gebied.

 10. Algenkwekerij Kelstein

  LTO Noord Fondsen

  Het melkveehouderijbedrijf van de familie Zijlstra te Hallum omvat reeds een biogasvergistingsinstallatie van 345 kWh. Daarnaast is er het plan een algenkwekerij op te zetten.