1. Het jaar 2014 is door de FAO bestempeld als jaar van het Agrarisch Familiebedrijf. Tevens is in de politiek en onder economen het besef doorgedrongen dat MKB-bedrijven en met name de familiebedrijven daarbinnen een veel belangrijkere rol spelen voor de nationale economie dan men enkele jaren terug ...

 2. U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Dat is waar LTO Noord onder meer voor staat. Vanuit het programma Klimaat en Energie willen wij u ondersteunen om tot een energieneutrale bedrijfsvoering te komen, rekening houdend met ...

 3. Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen waarmee bedrijven op eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de wettelijke energiebesparingsverplichting.

 4. LTO Noord is mede oprichter van Groen Gas Nederland (GGNL).

 5. Stichting ECO Consult/Peter Oei, heeft samen met Bio Based Westland, MeattheMushroom BV, Make it Mycxo en de LTO vakgroep Paddenstoelen het projectinitiatief ontwikkeld om het restmateriaal na de oogst van vruchtgroenten, zoals tomaat, paprika komkommer en aubergine tot meerwaarde te brengen.

 6. LTO Noord Drenthe wil samen met de provincie Drenthe en het Kadaster Ruimte en Advies de agrarische verkeersroutes in de provincie in beeld krijgen.

 7. Als vervolg op de eerste fase (project 11.61) wil het consortium van de partners Paques, Oosterhof Holman, Bioclear BV en KNN Milieu en Stichting DLO -Livestock Research een overbruggingsfase in met het doorontwikkelen van mestraffinage op boerderijschaal op de Dairy Campus.

 8. BIONL Extractenbibliotheek

  LTO Noord Fondsen

  Het Kenniscentrum Plantenstoffen heeft als doel werkzame stoffen uit reststromen van planten en productresten te valoriseren en om doorbraken te realiseren op het gebied van teelt en veredeling van planten voor de productie van plantenstoffen, die voor hoogwaardige grondstof door de industrie kunnen ...

 9. Ceres Mestverwaarding

  LTO Noord Fondsen

  Het samenwerkingsverband Groot Zevert Loon- en Grondverzetbedrijf, Groot Zevert Vergisting en Ceres Holding B.V. heeft een mestverwerkingsproject opgezet waarin optimalisatie en demonstratie van het gepatenteerde Ceres Mestverwaardingsproces in een kleinschalige proefinstallatie wordt nagestreefd.

 10. Courage IV

  LTO Noord Fondsen

  Op initiatief van LTO Nederland/vakgroep melkveehouderij en NZO is Courage in het leven geroepen. Inmiddels heeft Courage een groot aantal innovatieve projecten met een spin-off opgeleverd. Besloten is Courage voort te zetten gedurende de periode 2013-2015.