1. Wilt u meer kennis en ervaring op doen met kringlooplandbouw? En wilt u aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning? In het project Vruchtbare Kringloop kunt u samen met uw collega-ondernemers de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu verbeteren.

 2. Cofinanciering van een POP3-aanvraag Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (Drenthe).

 3. Noord Nederland Boert Bewust

  LTO Noord Fondsen

  Dit project betreft een doorontwikkeling van de Boert Bewust-aanpak in Noord Nederland.

 4. Een project dat een bijdrage levert aan een basis voor grootschalig, slim, veilig en transparant gebruik van data in open teelten en agrifood-ketens in Nederland.

 5. Circulair markeplan Zeijen

  LTO Noord Fondsen

  Opstellen van een markeplan gericht op economische en ecologische duurzame ontwikkeling van agrarische bedrijven binnen de Boermarke Zeijen.

 6. Schoon erf, schoon water: melkveehouders werken samen met het waterschap aan schoner water.

 7. Mede op initiatief van LTO Noord is het project Proeftuin Natura 2000 Veenweiden geïnitieerd.

 8. Verkenning naar mogelijke werking van het toedienen van Zeoliet op de uitspoeling van nitraat onder landbouwgronden.

 9. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stoffen die in garnalendoppen zitten een gunstige werking hebben op de natuurlijke weerbaarheid en vruchtbaarheid van bodem en gewassen. Het doel van het project Blauw Afval, Groene Waarde is om in een aantal pilots te testen hoe de garnalenresten ...