Aan de slag met het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen?

Locatie
Proefboerderij ‘t Kompas, Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond
Tijd
19:30 - 21:30 uur

Direct aanmelden

Kom dan naar een informatiebijeenkomst van Schoon Erf, Schoon Water Veenkoloniën!

Agrariërs hebben in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt in het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ondanks alle inspanningen, worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater toch nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Deze middelen kunnen onder andere door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht komen. Dit noemen we erfemissie en dit is schadelijk voor de waterkwaliteit.

Bent u akkerbouwer of loonwerker in de Drentse Veenkoloniën, in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s? (klik HIER voor het kaartje)
Werkt u met gewasbeschermingsmiddelen op uw erf?
En wilt u deelnemen aan een project dat erop gericht is om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen?
Of wilt u meer informatie voordat u zich aanmeldt als deelnemer?

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op:
• Maandag 14 januari van 19.30 uur tot 21.30 

NB: er wordt ook een bijeenkomst georganiseerd op dezelfde locatie op dinsdag 15 januari van 13.30 tot 15.30. 

Locatie:
Proefboerderij ‘t Kompas
Noorderdiep 211
7876 CL Valthermond

Tijdens de bijeenkomst geven Yvonne Gooijer of Luuk Lageschaar van CLM een toelichting op de wet- en regelgeving en de mogelijke oplossingen op het erf. Froukje van der Molen of Bianca Domhof van Projecten LTO Noord vertellen over het project en de subsidievoorwaarden.

Een tipje van de sluier:
Als deelnemer wordt u (gratis) in groepsverband geadviseerd over welke maatregelen u zou kunnen nemen. Voor bovenwettelijke maatregelen kunt u 40% subsidie krijgen, tot een maximum van € 14.000,- per onderneming.

Geïnteresseerd?
Kom dan naar de bijeenkomst en laat u (vrijblijvend) informeren over dit project. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de button hierboven.  Graag bij opgave uw NAW-gegevens en het het telefoonnummer waarop u bent te bereiken vermelden.

Vragen?
Froukje van der Molen via fvdmolen@projectenltonoord.nl / 06 – 83 16 42 51