Lelieteelt Drentsche Aa onder vuur

Natuur en Milieufederatie Drenthe roept de provincie op om paal en perk te stellen aan de lelieteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa.

Volgens de Drentse milieufederatie botst de groei van het areaal lelie's met de winning van drinkwater in het gebied. Het areaal lelieteelt is er tussen 2010 en 2016 toegenomen van 52 tot 189 hectare. 'Vanwege het hoge bestrijdingsmiddelengebruik in de lelieteelt vormt het een bedreiging voor de waterkwaliteit', aldus woordvoerder Judith van den Berg.

De areaalgroei van lelies in het Drentse Aa-gebied in combinatie met een middelengebruik van gemiddeld 117 kilo per hectare is volgens de Drentse Natuur en Milieufederatie onaanvaardbaar.

Suikerbieten

Dat geldt dan vooral voor het Drinkwaterbedrijf Groningen. Dat is voor de waterwinning afhankelijk is van het bekenstelsel in Midden-Drenthe. 'Bij andere akkerbouwgewassen zoals aardappelen en suikerbieten is dat gemiddeld 7 kilo per hectare.

Dat de teelt gepaard gaat met drainage en beregening draagt volgens Van den Berg nog eens bij aan het risico.

In de ogen van de milieufederatie komen door uit- en afspoeling, drainage en drift de gewasbeschermingsmiddelen zo in de waterlopen terecht. 'Wij vinden dit een kwalijke zaak en roepen de provincie op om deze intensieve teelt in kwetsbare gebieden te voorkomen en terug te dringen.'

Beschermingszone

De huidige beschermingszones langs waterlopen van 4 meter breed, voldoen volgens de milieufederatie niet. Daarom moet provincie Drenthe de revisie van de provinciale Omgevingsvisie aangrijpen om hierop beleid te ontwikkelen. 'Deze smalle zones bieden duidelijk onvoldoende bescherming, zeker wanneer sprake is van lelieteelt', aldus Van den Berg

Bron: Nieuwe Oogst