Robin Kuper, Jan Horring, Schoonebeek

Robin Kuper aan het stuur in afdeling Schoonebeek

‘Zoveel mogelijk laten zien wat je doet als boeren en tuinders.’ Dat is het credo van Robin Kuper (27), de nieuwe voorzitter van LTO Noord Schoonebeek. Hij nam woensdag op de jaarvergadering het voorzitterschap over van Jan Horring (69) die tientallen jaren bestuurlijk actief was voor LTO Noord en haar voorgangers.

LTO Noord Schoonebeek telt circa veertig bedrijfsleden, voornamelijk akkerbouwers en melkveehouders. Het totale aantal leden ligt rond de 75. Geen grote afdeling, maar wel een hechte, met een goede opkomst op de ledenavonden en leden die elkaar allemaal kennen. ‘De sfeer is goed, dat is wat verbindt’, zegt Horring. ‘Als de sfeer goed is, dan kun je het met elkaar overal over hebben. In de vergadering, maar ook daarna aan de bar.’

CBTB

Horring werd in 1976 bestuurslid van de lokale afdeling van de CBTB in Schoonebeek. Na een ledenbijeenkomst van de afdeling, waar Horring zelf niet aanwezig was, werd hij gebeld met de mededeling dat hij was gekozen in het afdelingsbestuur zonder dat hij wist dat hij hiervoor was voorgedragen. ‘Dat is mooi, maar ik ben geen lid’, gaf Horring als reactie. ‘Dat kunnen we je wel maken’, was de reactie terug. En zo werd Horring bestuurder bij de CBTB-afdeling, een functie die hij circa vijftien jaar vervulde.

Rond 1995 werd na een fusie LTO Noord Schoonebeek opgericht. Horring werd in 1999 voorzitter, tot 2007. ‘Vanwege mijn leeftijd vond ik het toen mooi geweest’, vertelt de scheidend voorzitter. ‘Maar in 2013 kreeg ik de vraag of ik opnieuw voorzitter wilde worden. Daar heb ik toen wel mee gestoeid, wat ik moest doen. Ik was al gestopt met het akkerbouwbedrijf, maar ik zag het ook wel als uitdaging nog vier jaar te worden herbenoemd als voorzitter. Daar heb ik geen spijt van gehad. Ik heb het met plezier gedaan.’

Sudderen

Kuper was net een jaar lid van LTO Noord Schoonebeek, toen hem werd gevraagd voorzitter te worden. ‘Die vraag heb ik even laten sudderen’, vertelt Kuper, die naast het akkerbouwbedrijf dat hij met zijn ouders in maatschap uitoefent, werkzaam is als akkerbouwadviseur. ‘Als ik het ga doen, dan wil ik het goed doen. Uiteindelijk werd het antwoord ‘ja’ omdat ik het belangrijk vind dat de gezamenlijke belangenbehartiging door onze afdeling wordt voortgezet. Ik wil er alles aan doen om als afdeling gehoord te worden.’

De jonge voorzitter heeft al de nodige bestuurlijke ervaring. Hij was vijf jaar lid van de jongerenraad van aardappelzetmeelconcern Avebe, waarvan de afgelopen twee jaar als voorzitter. ‘Robin komt fris in het bestuur’, zegt Horring. ‘Dat is goed. Dan kan hij zijn eigen plan gaan trekken.’

Kuper wil zich ervoor gaan inzetten dat boeren laten zien waar ze mee bezig zijn. ‘Dat ze trots zijn en laten zien wat er is bereikt’, legt hij uit. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om driftreductie. De nieuwe generatie boeren moet beseffen dat we open en transparant moeten zijn naar de burger, naar de maatschappij.’ De nieuwe voorzitter wil zich er ook sterk voor maken dat akkerbouwers de ruimte krijgen om hun gewassen te kunnen bemesten passend bij de behoefte van het gewas.

Zelfstandig

In de gemeente Emmen zijn naast Schoonebeek nog drie LTO Noord-afdelingen actief. Er zijn fusiebesprekingen gaande, maar LTO Noord Schoonebeek wil zelfstandig blijven. ‘We hebben een goede opkomst op de avonden, een bestuur van zes personen en jongeren weten we ook te trekken’, zegt Horring. ‘De samenbindende factor is groot. Je weet niet hoe dat gaat als je in een grotere afdeling opgaat. Er zijn best voordelen aan een fusie en we werken ook met de afdelingen in de gemeente Emmen regelmatig samen, maar fusie is voor ons nu niet aan de orde.’

Bargerveen

Belangrijk item dat sinds 1991 veel aandacht vroeg en vraagt van LTO Noord Schoonebeek is de herinrichting rondom het Bargerveen. Dit stuk hoogveen, een Natura 2000-gebied, heeft na jarenlang overleg een eigen gesloten watersysteem gekregen. Dit om te voorkomen dat het hoogveen uitdroogt.

Jan Horring zit namens LTO Noord in de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. ‘Er gebeurt momenteel veel waar we als landbouw bij moeten zijn. Het marcheert nu’, aldus Horring. Daarom maakt hij zijn bestuursperiode, die loopt tot 2018, af. ‘Ik wil deze herinrichting afgerond zien.’

Bron: Nieuwe Oogst