Drenthe Drentsche Aa sloot waterkant

Onrust onder Assense pachters

Gemeente Assen heeft pachters van gemeentegrond de schrik op het lijf gejaagd met de aankondiging de pachtcontracten aan te scherpen. Per 2018 zou geen glyfosaat meer mogen worden gebruikt en gaat de pachtprijs met nog eens 25 procent omhoog.

Met de brief aan de circa honderd pachters liep Assen vooruit op een motie van oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en OpAssen. Die motie werd vorige week donderdag aangehouden na een vlammend betoog van akkerbouwer Dick Geerts in de gemeenteraad. ‘Ik wilde voorkomen dat er een klap op werd gegeven en klaar’, verklaart Geerts die tijdens de raadsvergadering werd vergezeld door een aantal collega’s uit de buurt. Geerts vindt de teeltvoorschriften onbegrijpelijk. De akkerbouwer pacht 70 hectare van de gemeente en gebruikt glyfosaat alleen voor de onkruidbestrijding op zwarte grond in een systeem van niet-kerende grondbewerking. ‘Er komt dus nooit middel op het gewas, maar als ik het niet meer mag gebruiken, lijd ik een schade van zeker 10.000 euro.’ Geerts kreeg de steun van collegepartijen VVD, ChristenUnie en CDA die samen de meerderheid in de raad hebben. Ze vinden dat de gemeente haar pachters niet meer beperkingen kan opleggen dan de landelijke en Europese regelgeving. Afgesproken is dat er nu overleg komt tussen de pachters, LTO Noord, wethouder Ruud Wiersema en de raadscommissie Duurzaamheid. Ook heeft Geerts de gemeenteraad uitgenodigd voor een bezoek aan zijn bedrijf. ‘Ik ga graag het gesprek aan.’

Overleg

In totaal verpacht gemeente Assen 500 hectare onder zo’n 120 contracten. Er is over het nieuwe beleid niet van tevoren overlegd met de pachters, stelt Geerts. ‘We kregen zomaar een brief in de bus dat niet alleen de pachtprijs voor de vijfde keer op rij enorm wordt verhoogd, maar dat ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk aan banden wordt gelegd. Ik heb er wakker van gelegen.’ In het verleden had de akkerbouwer goed contact met een ambtenaar die alle pachters kende. ‘Nu zit er telkens iemand anders.’ Voorzitter Hans Mentink van LTO Noord afdeling Drenthe Noord noemt de opstelling van de gemeente opmerkelijk. ‘Wij vinden duurzaamheid belangrijk. Maar voor ons geldt ook: gelijke monniken, gelijke kappen. Voor boeren binnen en buiten de regio moeten dezelfde spelregels gelden.’