Toekomstgerichte landbouw in Drenthe

Programma Toekomstgerichte Landbouw staat voor: innoveren, moderniseren en verduurzamen in de Tuinbouw, Veehouderij, Akkerbouw en Agribusiness.

Het gaat om de balans tussen geld verdienen(Profit), een gezonde leefomgeving(Planet) en in goede relatie met ondernemers en inwoners van Drenthe(People). We zetten o.a. in op het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau en het ontwikkelen van meer toegevoegde waarde in de keten. Het programma vergt geen nieuw beleid, maar realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf. Van boer naar bord en bloemenvaas!

Meer info: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/economie-ondernemen/landbouw/