Drenthe, Drentsche Aa, water, sloot

Draagvlak in Hunzedal onder druk

Het draagvlak onder boeren voor de herinrichting van het Hunzedal in Noord-Drenthe neemt af. Dat stelt voorzitter Hans Mentink van LTO Noord-afdeling Noord Drenthe op basis van de signalen die hij binnenkrijgt.

Boeren in het Hunzedal klagen dat de voorwaarden van Het Drentse Landschap voor de gronden die in tijdelijke pacht worden uitgegeven, zodanig zijn aangescherpt dat deze pacht niet meer rendabel is. Volgens Mentink gaat het om enkele tientallen pachters die samen honderden hectares in gebruik hebben.

De gronden mogen nog uitsluitend als grasland worden ingezet, waarbij ook nog eens een beperkte hoeveelheid vaste mest mag worden opgebracht. De opbrengsten lopen zo zienderogen terug, verwachten de pachters.

Het Drentse Landschap, de nieuwe eigenaar van de naar natuur om te zetten gronden, sorteert voor op een situatie die er nog niet is, concludeert de afdelingsvoorzitter. ‘Het kan nog wel vijf tot zes jaar duren, voordat de gronden een natuurbestemming krijgen.’ Tot die tijd zou volgens hem regulier agrarisch gebruik mogelijk moeten blijven.
Mentink merkt dat boeren ge-frustreerd raken. ‘De grasopbrengst valt dusdanig terug dat deze niet opweegt tegen de pachtsom.’ Hij vreest dat boeren vervolgens ook afhaken, wanneer het aankomt op verdere invulling van de herinrichting van het beekdal. Deelname aan de herinrichting gebeurt op vrijwillige basis.

Natte gronden
Aan herinrichting van het Hunzedal wordt al sinds 1995 gewerkt. Honderden hectares, vooral de nattere gronden direct langs de Hunze, worden er omgezet van landbouwgrond naar natuur. Boeren krijgen daar ruilgrond elders voor terug.

Zo wordt zowel gewerkt aan verbetering van de waterhuishouding en de landbouwstructuur als aan natuurontwikkeling. Ook moet het gebied aantrekkelijker worden voor recreatie en natuurbeleving.

Een groot deel van de herinrichting is al gebeurd, maar tot 2027 moet nog zo’n 1.000 hectare worden heringericht. Mentink ziet de klachten van de pachters als een duidelijk signaal van een dieper levende onvrede.

‘Boeren in het gebied willen bijdragen aan omvorming. Ze krijgen er een betere landbouwstructuur voor terug. Maar alleen op basis van een goed verdienmodel. Het moet geen kommer en kwel worden.’

Volgens Teddy Bezuijen van Het Drentse Landschap is het aan de boeren zelf om te bepalen of de pacht aantrekkelijk genoeg is. ‘We zijn bezig met de nieuwe contracten. We denken dat er wel belangstelling voor is.’


Bron: Nieuwe Oogst