Wolvenschade breed vergoeden

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe willen alle schade die wolven veroorzaken onder landbouwhuisdieren vergoeden.

Wat Drenthe betreft wordt niet alleen alle schade gecompenseerd, maar geldt ook geen eigen risico en wordt geen onderscheid gemaakt tussen hobbyhouders en beroepshouders.

Voorafgaand aan de vaststelling van het herziene draaiboek heeft gedeputeerde Henk Jumelet gesproken met de belanghebbenden in Drenthe. Dat zijn onder andere LTO Noord,

Staatsbosbeheer, herders van schaapskuddes uit Drenthe en een vertegenwoordiging van hobbyschapenhouders.

Unanieme conclusie: het is belangrijk vroegtijdig in te zetten op preventie, zodat wolven wordt geleerd dat schapen geen prooi zijn. Ook is benadrukt dat het belangrijk is geen onderscheid te maken tussen hobbyschapenhouders en beroepshouders, ook wat betreft vergoedingen voor het treffen van preventieve maatregelen.

GS nemen die aanbevelingen van de belanghebbenden nu over.


Bron: Nieuwe Oogst