Boeren aan zet voor schoon erf

In het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest is vorige week de aftrap gegeven voor het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW

Boeren en tuinders hebben in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt in het verminderen van emissies van zowel nutriënten/mineralen als van gewasbeschermingsmiddelen. Zo is de emissie van verschillende stoffen naar het oppervlaktewater teruggedrongen en is het bewustzijn rond het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen sterk toegenomen. Ondanks alle inspanningen worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater toch nog regelmatig te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten aangetroffen. Beide kunnen onder andere door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terechtkomen. Deze emissie is schadelijk voor de waterkwaliteit.
Daarom is er nu ook in Drenthe, in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest, een project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ voor zowel akkerbouwers als melkveehouders. De formele start van het project was woensdag op het akkerbouwbedrijf van Erik Emmens in Zeijen. Onder anderen Carla Alma, bestuurder bij Waterschap Noorderzijlvest, en voorzitter Hans Mentink van LTO Noord-afdeling Noord Drenthe schetsten daar het belang van dit project.

Deelname
Melkveehouders of akkerbouwers in het Drentse werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest die met erfafspoeling of met gewasbeschermingsmiddelen op het erf te maken hebben, kunnen deelnemen aan dit DAW-project dat erop is gericht om erfemissie te voorkomen. Ze krijgen gratis advies over welke maatregelen ze kunnen nemen om aan de gewenste situatie te voldoen.
Voor deze maatregelen is subsidie beschikbaar tot een maximum van 1.000 euro per onderneming. Er is ruimte voor maximaal zeventig melkveehouders en dertig akkerbouwers. Aanmelden kan via www.schoonerfschoonwater.nl.

Drentse Veenkoloniën
Onlangs is ook in de Drentse Veenkoloniën het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’ gestart. In dit project gaan akkerbouwers en loonwerkers in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s van het Drentse deel van de Veenkoloniën aan de slag met het verminderen en voorkomen van erfemissie.
Aanmelden kan via www.agrarischwaterbeheer.nl/veenkolonien.

Bron: Nieuwe Oogst