zonneweide, zonnepanelen, jan reinier de jong, odoorn

Drenthe vraagt Wiebes regie op zonnestroom

Provincie Drenthe wil dat Den Haag ingrijpt, zodat de bestaande capaciteit op het elektriciteitsnet beter wordt verdeeld over aan te leggen zonne- en windmolenparken. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra heeft hierover bij minister Eric Wiebes (EZK) aan de bel getrokken.

Enexis houdt bij zo’n honderd Drentse initiatieven voor zonneparken de boot af. Volgens de netwerkbeheerder is er niet genoeg netwerkcapaciteit om de elektriciteit die via de zonnepanelen wordt opgewekt, af te voeren naar het hoofdnet. Enexis verwacht dat het zeker nog een jaar of vijf duurt, voordat daar via extra investeringen een oplossing voor is gevonden.
Met strengere selectie aan de voordeur kan volgens Stelpstra worden voorkomen dat speculanten ongeremd capaciteit kunnen reserveren, waardoor andere initiatieven buitenspel worden gezet. De gedeputeerde vraagt Wiebes te regelen dat alleen vergunde initiatieven capaciteit kunnen reserveren.
Daarnaast oppert Stelpstra de aansluiting van zonneparken en windmolenparken te combineren en initiatiefnemers meer tijd te gunnen om met behoud van de SDE+-subsidie te kunnen starten. Ze hebben dan meer ruimte om de aansluiting op het hoofdnet te realiseren.

Kaart
Een blik op een kaart van Enexis op basis van alle reserveringen laat zien dat in driekwart van Drenthe het netwerk tekortschiet. Dat capaciteitsprobleem dupeert zowel particuliere initiatiefnemers, onder wie veel boeren, als samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld sportverenigingen die het dak van hun kantine willen inzetten om de clubkas te spekken.
Teleurstellend, reageert akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn op de stop op nieuwe aansluitingen. Hij heeft een vergund plan klaarliggen voor een zonnepark van 17 hectare in gemeente Borger-Odoorn en verwacht een dezer dagen zijn SDE+-beschikking.
‘Ik moest eerder Enexis 2 ton aanbetalen, nog voordat ik een vergunning had. Dat bedrag kreeg ik op dat moment niet gefinancierd.’
De Jong juicht het initiatief van de provincie toe en blijft optimistisch. ‘Ik verwacht dat mijn park er wel komt, al is het waarschijnlijk met een paar jaar vertraging.’
Volgens de akkerbouwer zou het al helpen als de netbeheerders wat flexibeler omgingen met de te verwachten levering. ‘Ik hoef echt niet altijd 100 procent van het maximale vermogen te leveren. Vaak is dat minder en zo nodig schakel ik een deel van de panelen af. Als de aansluiting daardoor sneller komt en goedkoper is, lossen we het probleem zo op.’

Bron: Nieuwe Oogst