geldboompje

Steun voor Drentse duurzame boer

Rabobank gaat melkveehouders in Drenthe die verduurzamen steunen met een rentekorting. Dat zegt Rabobank-directeur Food en Agri Carin van Huët.

Van Huët maakte dit vorige week bekend op het melkveebedrijf van Jappie en Dirk Riedstra in Veenhuizen.

In Drenthe zijn 250 melkveehouders gestart met verduurzaming van het bedrijf in samenwerking met provincie, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap.

Ambitie van deze partijen is om in 2025 zoveel mogelijk gesloten kringlopen te hebben op melkveebedrijven.

Provincie Drenthe stimuleert de boeren met een beloning van maximaal 9.000 euro als ze verbeteringen laten zien op het gebied van onder meer weidegang, grondgebondenheid, vermindering van uitstoot van broeikasgassen, ammoniakemissie en stikstofbodemoverschot.

Rentekorting

‘Met het project willen we boeren laten zien dat ze er ook iets voor terugkrijgen wanneer ze verduurzamen. Bijvoorbeeld een paar centen op de melk en rentekorting’, geeft gedeputeerde Henk Jumelet aan. Rabobank wil de vijftig best scorende bedrijven rentekorting op leningen verlenen, stelt Van Huët. Als directeur Food en Agri bij Rabobank is zij de opvolger van Ruud Huirne.

‘We geven melkveehouders, op basis van zijn score in de biodiversiteitsmonitor, rentekorting op leningen voor maximaal 0,5 procent per jaar over een periode van vijf jaar. De biodiversiteitsmonitor biedt daarmee een aantrekkelijker verdienmodel.’ De bank heeft 50 miljoen euro beschikbaar voor (her)financiering.

Met het project willen de partijen het gebruik van de biodiversiteitsmonitor stimuleren. ‘FrieslandCampina, het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank ontwikkelden een aantal jaar geleden de biodiversiteitsmonitor. Hier zijn meetbare criteria benoemd die een belangrijke bijdrage leveren aan een betere biodiversiteit. Melkveehouderijbedrijven worden op deze criteria beoordeeld en beloond’, geeft voorzitter van de zuivelcoöperatie Frans Keurentjes aan.

Keurentjes is verheugd over de deelname van andere partijen. ‘We zijn blij dat andere partijen nu ook melkveehouders belonen voor hun inspanningen. Daar maken wij ons hard voor.’

De volgende stap is om de verbinding tussen de melkveehouderij- en akkerbouwsector te stimuleren, geeft Jumelet aan. Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt buigt zich over een plan hiervoor.

Bron: Nieuwe Oogst