Dirk Bruins: 'Als bestuurder ga je voor het algemeen belang'

Melkveehouder Dirk Bruins uit Dwingeloo is een ervaren bestuurder. Hij vervult verschillende bestuursfuncties bij LTO en is de afgelopen jaren actief geweest in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook voor de komende periode is hij verkiesbaar.

In Nieuwe Oogst komen een aantal waterschapskandidaten van verschillende partijen aan het woord. Eén ervan is Dirk Bruins.

De Drentse melkveehouder staat opnieuw namens het CDA als kandidaat op de lijst voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). ‘Het besturen van een waterschap is niet nieuw voor mij. Wat mij de afgelopen jaren is opgevallen, is dat je een politieke kleur in een waterschap moet voorkomen’, zegt hij.
Volgens Bruins heeft een waterschap een aantal kerntaken waarmee het zich bezig moet houden. ‘Een waterschap moet bijvoorbeeld zorgen voor voldoende en schoon water, voor iedereen. Daar moet het zich op focussen’, zegt hij.

‘Voorheen waren politieke partijen niet gemoeid met het waterschap. Tegenwoordig is dat wel zo. Hierdoor kunnen politieke discussies toenemen. Een waterschap moet zo zuiver mogelijk blijven, zonder een politieke inmenging. Daar wil ik mij de komende jaren dan ook weer voor inzetten’, klinkt zijn motivatie.
Het belang van de land- en tuinbouw in een waterschap is groot, erkent Bruins. ‘Boeren hebben dagelijks met water te maken. Denk aan de weersinvloeden en de gevolgen daarvan op je land, de effecten van een eventuele peilverhoging, maar ook aan de maatregelen die worden genomen als het gaat om de Kaderrichtlijn Water en de veenweidegebieden. Het CDA is dan een partij die het boerenbelang goed voor ogen heeft.’

Zo zuiver mogelijk
Volgens de melkveehouder maakt een waterschapsbestuurder zich niet alleen hard voor het belang van boeren, maar ook voor het belang van burgers. ‘Het belang van de land- en tuinbouw weegt uiteraard zwaar mee. Boeren hebben veel met waterschappen te maken en de besluiten die zij nemen. Maar als waterschapsbestuurder moet je je ook inzetten voor het algemeen belang. Je moet zo zuiver mogelijk blijven.’

Een algemeen belang waar Bruins zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet, is de teruggave van de waterschapsbelasting. ‘In de afgelopen jaren hielden we geld van de waterschapsbelasting over. De politiek wilde dat geld als reserve op de plank leggen, maar het gevaar hiervan is dat dit geld vervolgens wordt gebruikt voor andere doeleinden’, vertelt hij.
‘Daarom heb ik ervoor gepleit om dit geld terug te storten naar de boeren en burgers in ons gebied en de begroting aan te passen. Op die manier blijf je een betrouwbare partner en heb je een eerlijk verhaal naar iedereen.’

Delen van kennis en kunde
Naast zijn rol als waterschapsbestuurder bekleedt Dirk Bruins diverse bestuursfuncties bij LTO. Zo is hij bestuurslid van LTO-vakgroep Melkveehouderij en maakt hij deel uit van de ledenraad. ‘Ik heb een breed netwerk binnen LTO; een netwerk dat veel kennis in huis heeft. Dit zorgt voor een mooie kruisbestuiving voor mijn bestuursfunctie bij WDODelta’, stelt Bruins.