Bijna 18.000 Drentse ganzen

Vrijwilligers van de Drentse wildbeheereenheden hebben vorig jaar 17.809 overzomerende ganzen geteld. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Faunabeheereenheid Drenthe.

In 2018 werden in Drenthe ook 2.000 ganzen geschoten, voornamelijk de nijlgans en Canadese gans.

In het kader van het wildbeheer en het Drentse Plan van Aanpak Akker- en Weidevogel, werd ook de vos niet gespaard. Daarvan zijn er vorig jaar 1.226 geschoten en er werden 766 belopen vossenburchten geteld.

Bron: Nieuwe Oogst