Onrust over beregeningsverbod

Waterschap Hunze en Aa’s heroverweegt het beleid voor beregenen eind dit jaar. Dat schrijft het dagelijks bestuur deze week in een brief naar boeren.

Boeren uit het Drentsche Aa-gebied stapten maandag naar het waterschap, omdat ze ‘slecht’ te spreken zijn over de communicatie van Hunze en Aa’s over de droogte. ‘Het waterschap ging de afgelopen weken ineens handhaven, terwijl wij niet op de hoogte waren van een beregeningsverbod’, stellen ze.

Het waterschap versoepelde woensdag het beregeningsverboddoor in het Drentsche Aa-gebied hetberegenen met grondwater in de avond en nacht toe te staan. Dat geldt zowel voor hoog- als laagsalderende gewassen. Het besluit volgde na overleg met de boeren.

Verschillende ondernemers in het gebied kregen de laatste tijd een waarschuwing voor het beregenen met grondwater van laagsalderende gewassen als mais, grasland en zetmeelaardappelen. Zij wisten niet dat het onttrekken van grondwater sinds 2010 verboden is voor laagsalderende gewassen.

‘Jarenlang is er niet op gehandhaafd. Ik heb de stukken over de evaluatie van 2018 erop nageslagen. Er wordt met geen woord over een verbod gerept, terwijl iedereen aan het beregenen was’, stelt akkerbouwer Johan Emmens uit Rolde.

Dat de boeren geluk hebben gehad dat het waterschap het beregenen lange tijd heeft gedoogd, vindt Emmens ‘te kort door de bocht’. ‘Als je net doet alsof de regeling er niet is, dan riekt dat naar onbehoorlijk bestuur. We hebben acht weken kunnen beregenen en op het moment suprême, als de tonnen aan de gewassen gaan hangen, worden we op de vingers getikt dat we aan het beregenen zijn.’

Niet verdrogen
Melkveehouder Jans Brinkman uit Amen kreeg een waarschuwing toen hij de mais aan het beregenen was. ‘Dat verbaasde me, ik wist niets van een verbod. Ik heb de mais nu zo hoog staan, er begint kolf in te komen. Ik laat het de laatste vier weken niet verdrogen.’

Hydroloog Anton Bartelds van Waterschap Hunze en Aa’s geeft toe dat de communicatie niet de schoonheidsprijs verdient.

‘We hebben nooit op het verbod gehandhaafd. Tot vorig jaar, toen de situatie nijpend werd. Nu is de situatie nog nijpender. Het grondwaterpeil is behoorlijk gezakt, het is deze winter niet aangevuld. Het begint droog te vallen. Dan moet je wat met het weinige water dat er is. We gaan langs boeren om dat uit te leggen. We geven niet meteen een dikke boete.’

De hydroloog kan nog niets zeggen over eventueel nieuw beregeningsbeleid.

 


Bron: Nieuwe Oogst