Meer nieuwe natuur Hunzedal

Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap hebben vier projecten in het Hunzedal in voorbereiding genomen. Het gaat om beekherstel Flessenhals (Borger), Paardetange (Buinerveen), De Branden (Gasselte) en Noordma (De Groeve).

De uitvoering van de projecten Flessenhals en Paardetange start waarschijnlijkheid al in 2019. Voor de natuurontwikkeling is 30 hectare aangekocht in het Hunzedal.

Samen met waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente Midden-Drenthe en de provincie is het Drentse Landschap nieuwe projecten gestart in het gebied De Eekmaten bij Landgoed Vossenberg en in het brongebied van het Oude Diep.

Bij het Wijstersebroek wordt dit jaar begonnen met de aanleg van een broekbos. Dit gebied dient tevens als waterbergingslocatie.

Het Drents Landschap verwierf vorig jaar 70 hectare nieuwe natuur.


Bron: Nieuwe Oogst