Sprekers

Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij

Gratis spreker over gemengd grondgebruik door zowel akkerbouw als veehouderijgewassen (door samenwerking of in een gemengd bedrijf).

Slim bouwplan en grondruil, samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders biedt veel kansen. Wat zijn de gevolgen voor kringloop, bodem, gewas en bedrijfsvoering? Met een slim bouwplan kun je op bedrijfsniveau onder andere het organische stofpercentage verhogen. Dit leidt tot hogere opbrengsten en minder kans op nitraatuitspoeling. Voordelen, nadelen, knelpunten en tips voor het bouwplan worden uitgewisseld.

Graag een spreker op een van uw afdelingsavonden? U kunt als bestuur zelf aangeven op welk onderwerp u dieper in wilt gaan en op basis daarvan zoeken we de spreker(s).
Ook kunnen koppelingen gemaakt worden met proeven op praktijkvelden.

Ideeën voor onderwerpen:
• Kwaliteit mest: plaatsen silo’s, homogene mest kunnen leveren, samenstelling
• Productie van regionaal krachtvoer (nieuw gewas voor akkerbouwer?)
• structureel gezamenlijk bouwplan.
• Organische stof en grondbewerking
• Aaltjesproblemathiek
• Bemesting (rijenbemesting, kali
• Wetgeving bij samenwerking drie-gewasseneis, grondgebondenheid, derogatie etc
• Grasland scheuren, groenbemesters, grasklaver en Hapla (wortelknobbelaaltje)

Voor inplannen van een bijeenkomst neem contact op met Saskia Veldman 06-23259388


Bron: DLV Advies