Aan de slag in Schoon Erf, Schoon Water, Veenkoloniën Drenthe!

Ondanks alle inspanningen van de agrarische sector worden bij metingen van de kwaliteit van het oppervlaktewater toch nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties.

Deze middelen kunnen onder andere door afspoeling vanaf het verharde erf in het oppervlaktewater terecht komen. Deze erfafspoeling is vaak schadelijk voor de waterkwaliteit. Daarom is vorig jaar het project Schoon Erf, Schoon Water Drentse Veenkoloniën van start gegaan.

Klik hier voor meer informatie om mee te doen.

Bron: Projecten LTO Noord