boert bewust 24 sep 2018

Bijeenkomst Boert Bewust in Drenthe

Weet je het nog? In 2018 zijn er bijeenkomsten geweest over ‘verbinding met de samenleving, hoe dan?’

We zijn toen samen aan de slag gegaan met het verzamelen van ideeën. Naar voren kwam dat er vooral behoefte is aan kennis en vaardigheden om zelf invulling te kunnen geven aan de boer-burgerverbinding, collectief en/of op het eigen bedrijf. Daarom hebben we nu een pilotproject ontwikkeld om jou de mogelijkheid te bieden om trainingen te volgen en dit vervolgens in de praktijk te brengen met het concept Boert Bewust. De tijd is (meer dan) rijp om aan de slag te gaan!
We trappen deze pilot af met een inspiratiebijeenkomst per provincie. Tijdens de bijeenkomst vertelt Jan Overeen van de Stichting Boert Bewust over de missie, visie en aanpak van Boert Bewust. Wat zijn de mogelijkheden om dit op te starten in jouw eigen omgeving? Neem voor meer info een kijkje op www.boertbewust.nl

Op Valentijnsdag (14 februari) is er weer een #makeadate2020-actie .
Boeren van Nederland, Boert Bewust, Aeres Hogeschool, NAJK, LTO Noord en Wakker Boer trekken gezamenlijk op om ‘make a date’ succesvol te maken. Wat deze actie precies inhoudt en hoe je mee kan doen hoor je tijdens deze bijeenkomst. Nieuwsgierig? Op www.boerenvannederland.nl staat meer informatie.

De bijeenkomst in Drenthe wordt gehouden op woensdag 5 februari vanaf 20.00 uur in Boerderij Kamps, Asserstraat 59 in Rolde. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
De bijeenkomsten in Friesland en Groningen worden binnenkort gepland.

Klik hier om je aan te melden

PROGRAMMA
19.45 uur
- Inloop
20.00 uur - Welkom
20.15 uur - Introductie ‘pilot Noord Nederland Boert Bewust’ door Brenda Timmerman, regiobestuurder LTO Noord, regio Noord, Portefeuillehouder Markt en Maatschappij
20.30 uur - Presentatie ‘Boert Bewust’ door Jan Overeem van Stichting Boert Bewust.
20.55 uur - Pauze
21.00 uur - Presentatie ‘#makeadate2020-actie
21.30 uur - Vragenronde
21.45 uur - Afsluiting: hoe nu verder? door Brenda
22.00 uur - Einde bijeenkomst

Dit is een uitnodiging aan alle ondernemers in regio Noord, zowel leden als niet-leden van LTO Noord, om samen aan de slag te gaan. Stuur deze uitnodiging daarom gerust door aan collega’s.