Veel enthousiasme voor Boert Bewust Drenthe

Er is in Drenthe voldoende belangstelling voor het opzetten van één of meerdere streken van Boert Bewust. Dat constateert projectleider Juul Smeets na de eerste verkennende bijeenkomst in Drenthe begin februari.

LTO Noord regio Noord en Boert Bewust onderzoeken samen in een pilot de mogelijkheden voor een streek in Groningen, Friesland en Drenthe.

Boert Bewust biedt handvatten voor goed gesprek
Ruim 25 agrariërs uit heel Drenthe waren woensdag 5 februari aanwezig om kennis te maken met Boert Bewust. Jan Overeem (bestuurslid Stichting Boert Bewust) en Juul Smeets (projectleider) vertelden over het concept en het opstarten van een streek en de activiteiten die vervolgens door boeren en tuinders worden georganiseerd om verbinding te maken met de maatschappij. LTO Noord-bestuurder Brenda Timmerman was eveneens aanwezig: “Ik was blij met het enthousiasme van de aanwezigen. Boert Bewust sluit precies aan op de wensen van de agrariërs in het Noorden en biedt de handvatten die ze nodig hebben om meer en vaker in gesprek te komen met de burger. Zeker de helft van de aanwezigen gaf aan mee te willen denken over een Boert Bewust-streek.” Juul Smeets vult aan: “Zelfs de eerste streekcoördinator heeft zich al gemeld, heel fijn om te merken dat Boert Bewust iets kan betekenen voor deze boeren”.

Brainstorm
In het voorjaar zal Smeets met afgevaardigden van potentiële streken in Drenthe om tafel gaan om het plan verder uit te werken. “Wie gaan de kar trekken, hoe gaat de streek invulling geven aan het concept en contact met de burger enzovoort”, vertelt Smeets. Timmerman: “Mogelijk dat een Boert Bewust-streek in Drenthe anders werkt dan in bijvoorbeeld de Gelderse Vallei, maar het uitgangspunt blijft wel hetzelfde: in gesprek met de burger over de herkomst van voedsel.” Smeets verwacht dat het eerste Boert Bewust-bord op zijn vroegst in het najaar van 2020 in het Noorden verschijnt. “De opstart vergt zorgvuldigheid en tijd.”
In ieder geval zal in heel Noord-Nederland ook een trainingstraject worden aangeboden rondom verbindend ondernemen en communiceren. Timmerman: “Boeren vinden het belangrijk, maar ook lastig om het gesprek aan te gaan met de burger. Door de communicatie- en social mediatrainingen van Boert Bewust leren ze hoe ze hun verhaal kunnen vertellen.”

Groningen en Friesland
Brenda Timmerman gaat samen met Juul Smeets ook in de provincies Groningen (10 maart) en Friesland (11 maart) bijeenkomsten organiseren om de animo voor een Boet Bewust-streek te verkennen. Timmerman: “Ik hoop dat het enthousiasme net zo groot is als in Drenthe en dat we in iedere provincie minimaal één Boert Bewust-streek opzetten.”

Meer informatie
Neem voor meer informatie over Boert Bewust in het Noorden contact op met projectleider Juul Smeets.