9 miljoen voor verduurzaming

Provincie Drenthe trekt de komende vier jaar 9 miljoen euro uit om de landbouw in die provincie verder te verduurzamen. Via de Drentse Investeringsagenda is in totaal ruim 52 miljoen euro beschikbaar.

Van de 52 miljoen euro die tot 2024 beschikbaar is, gaat 9 miljoen euro naar het project ‘Boer, Burger en Biodiversiteit’. Dit moet de duurzaamheid van de landbouw bevorderen en het harmonieus samengaan van landbouw en natuur een impuls geven.

Eenzelfde bedrag is beschikbaar voor het bevorderen van de energietransitie, de vervanging van gas en olie door zonne-energie, windenergie en andere hernieuwbare bronnen.

Volgens Gedeputeerde Staten is een extra impuls juist op dit moment extra belangrijk. ‘We willen Drenthe zoveel mogelijk perspectief bieden voor de lange termijn’, aldus het college.


Bron: Nieuwe Oogst