Huisvesting van migrant beperkt

Gemeente Midden-Drenthe wil tot nader order geen kamerverhuur meer toestaan aan arbeidsmigranten.

Volgens Midden-Drenthe wordt het woningaanbod voor starters uit de eigen gemeente steeds krapper. Daarnaast zijn er voor arbeidsmigranten nog voldoende andere mogelijkheden, aldus Midden-Drenthe. De beperking geldt in ieder geval totdat het huidige beleid is geëvalueerd. Wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk.

LTO Noord wijst de gemeenteraad op het feit dat er nog wel degelijk starterswoningen beschikbaar zijn. Als verhuur van kamers aan arbeidsmigranten wordt opgeschort, moet er meer ruimte komen om deze mensen te huisvesten in vrijkomende boerderijen, vindt de organisatie. Die oplossing is nu nog beperkt tot een straal van 500 meter rond de kernen.

Volgens Gert Seubring van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe is de voorgestelde krapte zoals de gemeente dat stelt, ‘te kort door de bocht’. ‘We willen daar graag in gesprek over met de gemeente.’


Bron: Nieuwe Oogst