wolf-wolven

Wolvenregeling is in aantocht

Provincie Drenthe komt deze maand met een maatregelenpakket om schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren tegen de wolf.

Vestiging van de wolf in Noord-Nederland kan op korte termijn al een feit zijn. Sinds eind vorig jaar worden regelmatig schapen aangevallen door een en dezelfde wolf, vooral in Midden-Drenthe. De afgelopen maanden hebben wolvenaanvallen in Noord-Nederland in totaal 95 schapen het leven gekost.

Zowel de natuurbeschermers als schapenhouders uitten afgelopen week nog hun onvrede dat er nog steeds geen concreet plan ligt van de provincie.

Een werkgroep van betrokkenen adviseerde de provincie onlangs om zowel hobby- als professionele schapenhouders ruimhartiger te compenseren dan nu het geval is. Ook vervolgschade na een wolvenaanval moet volgens de vertegenwoordigers van de landbouw en natuurbeheerders worden gecompenseerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om verwerpingen van lammeren door stress.

Zenderen
LTO Noord heeft al laten weten dat wolven bij vestiging het liefst gezenderd moeten worden, zodat hun locatie bekend is. De organisatie vreest dat vooral de mogelijkheid tot naweiden met schapen anders snel zal afnemen.


Bron: Nieuwe Oogst