LTO kritisch op Drents wolvenbeleid

LTO Noord is teleurgesteld in de opzet van het provinciaal Drents wolvenbeleid. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) maakte woensdag bekend dat vooralsnog 50.000 euro beschikbaar is voor preventieve maatregelen.

Volgens regiobestuurder Jan Bloemerts van LTO Noord schiet dit budget ernstig tekort. ‘Met zo’n bedrag begin je weinig. De rasters die schapenhouders willen plaatsen, zijn vele malen duurder.’

Bloemerts vindt het jammer dat tot nu toe niet veel is gedaan met de unanieme adviezen vanuit de de natuurbescherming en de landbouw. ‘Die adviezen zijn niet uit de lucht gegrepen.’ Hij doelt onder andere op de aanbeveling om wolven zo snel mogelijk te zenderen, zodat ze traceerbaar zijn.

Wildaanbod
De LTO-bestuurder vreest dat een wolvenpaar dat zich in Drenthe vestigt, door gebrek aan voldoende wildaanbod haast wel gedwongen is uit te wijken naar landbouwdieren.
‘De provincie gaat volgens mij nog te veel uit van de situatie op de Noord-Veluwe. Daar liggen grote omheinde terreinen van onder andere Defensie en is veel meer wildaanbod. In Drenthe moeten wolven het vooral doen met hazen, konijnen en reeën. Dan richten ze zich al snel op schapen.’

Jumelet zegt goed te hebben geluisterd naar de zorgen en behoeften die leven onder de schapenhouders. Het bedrag is volgens hem vastgesteld op basis van aanbevelingen door de deelnemers aan de Drentse wolventafel. Samen met de schapenhouders wil het college de komende tijd werken aan een totaalaanpak, zegt hij.

‘We begrijpen de zorgen van de schapenhouders, maar we hebben tegelijkertijd te maken met de komst van de wolf als beschermde diersoort. Er is nog geen gevestigde wolf in Drenthe. Toch willen we van start gaan met een zogenoemde voorlopersregeling.’

Provincie Drenthe wil op korte termijn een voorlopige gebiedscommissie installeren. Deze commissie moet dan een regeling ontwikkelen en schapenhouders adviseren over preventieve maatregelen. Ook mag zij aangeven waar de beschikbare gelden in de provincie worden ingezet om schapenhouders te helpen.

Volgens Jumelet komt de provincie zo tegemoet komt aan de dringende vraag om financiële ondersteuning voor schapenhouders, die onder andere wolfwerende rasters willen aanschaffen. ‘We doen ook samen met de schapenhouderij ervaring op met het nemen van preventieve beschermende maatregelen.’

Bloemerts zegt te hopen dat er een krachtige voorzitter komt die boven de partijen staat.


Bron: Nieuwe Oogst